new-stories

BOOKS(7)

 איך זה עובד

 כל שעליך לעשות הוא לשבת איתי ולספר לי, בשפתך, את הספור שלך.
אני אקשיב, אשוחח איתך, אראיין אותך ולאחר מכן אעבד את המפגשים שלנו לסיפור חיים ערוך ומעוצב.
הספור יודפס ויוגש לך כספר או חוברת מהודרת.

תהליך העבודה

 • היכרות ראשונה
 • כחמישה מפגשים שיכללו ראיונות, הקלטות, איסוף מסמכים ותצלומים.
 • עריכה, סריקה ועיבוד תמונות.
 • עימוד, עריכה לשונית ועיצוב גרפי.
 • הצגת טיוטה לתיקונים, השלמות ואישור לקראת הדפסה.
 • הדפסה והגשת ההספר / חוברת.

price-offer

  שם:(חובה)

  אימייל:(חובה)

  טלפון:

  Call Now Button